უახლესი პუბლიკაციები

საზოგადოების ნდობა დემოკრატიისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ: პოპულისტური ნაციონალისტური ჯგუფების გავლენები

გვანცა დავითაშვილი

ეს ნაშრომი აანალიზებს რამდენად ახდენენ გავლენას პოპულისტური ნაციონალისტური ჯგუფები დემოკრატიისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების ნდობაზე. პასუხისმგებელი სახელმწიფო ინსტიტუტები, პოპულისტური პოლიტიკური პარტიებისა, თუ საინიციატივო ჯგუფების მიერ ანტი-ლიბერალური ნარატივის პროპაგანდაზე მყისიერად და ეფექტიანად არ რეაგირებს, რამაც შესაძლოა გრძელვადიან პერსპექტივაში საფრთხის წინაშე დააყენოს ქართული პოლიტიკური დღის წესრიგი,  (more…)

...

მედეგობა და დემოკრატია: შეუძლია თუ არა პრაგმატულ ევროკავშირს საქართველოში დემოკრატიული პროცესის ხელშეწყობა?

ბიძინა ლებანიძე

ევროკავშირის სამეზობლოში მედეგობის გაძლიერება ბრიუსელის ახალი ამბიციური გლობალური დღის წესრიგის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. მისი მიზანი ევროკავშირის მეზობელი სახელმწიფოებისა და საზოგადოების გაძლიერებაა რათა, მათ უკეთ შეძლონ გამოწვევებსა და კრიზისებზე რეაგირება და სწრაფად ცვალებად პოლტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ გარემოსთან ადაპტირება. თუმცა, საქართველოსთან დაკავშირებით არსებობს რამდენიმე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელთა გადაჭრაც მნიშვნელოვანი იქნება მედეგობის სწორი მიმართულებით წარმართვისთვის.  (more…)

...

სიახლეები

ELS-ი თბილისსა და რუსთავშიც გაიხსნა

მომავალ ლიდერთა სკოლა (#ELS2020) ამჯერად თბილისსა და რუსთავში გაიხსნა! ინიციატივა #GIPის მიმდინარე პროექტის „ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში ხორციელდება, USAID/Georgia -ის ფინანსური მხარდაჭერითა და CRRC Georgia -თან თანამშრომლობით. პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას პოლიტიკური პროცესებისა და დემოკრატიზაციის შესახებ, მონაწილეების ლიდერული უნარ-ჩვევების განვითარებას, მათი პოლიტიკური და სოციალური ჩართულობის წახალისებას და ასევე, მათ პროფესიულ ზრდას.  (more…)

...

როგორ გამოვაქვეყნოთ სამეცნიერო ნაშრომი? – ტრენინგი დოქტორანტებისა და ახალგზარდა მკვლევართათვის

2020 წლის 25 მარტს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მასპინძლობს მასტერკლასს „როგორ გამოვაქვეყნოთ სამეცნიერო ნაშრომი?“. მასტერკლასი ორგანიზებულია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) მიერ, ნორვეგიის საერთაშორისო საქმეთა ინსტიტუტსა (NUPI) და თსუ-თან თანამშრომლობით. 

(more…)

...

უახლესი ბლოგები

დონორები

პარტნიორები